Ein Tystysgrif

Heddiw “Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol” yw gwefusau poethaf ledled y byd. Ers sefydlu'r cwmni ym 1997, I Hunter, mae'r cyfrifoldeb am bobl a'r amgylchedd wedi chwarae rhan bwysicaf, a oedd bob amser yn bryder mawr i sylfaenydd ein cwmni.

Ein Cyfrifoldeb i Gyflogeion

Swyddi diogel / dysgu gydol oes / teulu a gyrfa / iach a ffit hyd at ymddeoliad. Hunter, rydyn ni'n rhoi gwerth arbennig ar bobl. ein gweithwyr yw'r hyn sy'n ein gwneud ni'n gwmni cryf. Rydym yn trin ein gilydd yn barchus, yn werthfawrogol. ac ar y sail hon yn unig y mae ffocws penodol cwsmeriaid a thwf ein cwmni yn bosibl.

Ein Cyfrifoldeb i'r Amgylchedd

Ein Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Cyfrannu llyfrau i wahanol ysgolion / talu mwy o sylw i liniaru tlodi / Cefnogi plant yn yr ysgol yn weithredol

BSCI 2021 FERSIWN

BSCI-01
our certificates